Rzeczoznawstwo majątkowe ma nie tylko długą historię, ale również całkiem bogatą. Nie każdy wie, że np. szacowanie nieruchomości wiążę się również z absolutną dyskrecją. Wartość majątku poszczególnego klienta nie może być przedmiotem rozważań żadnego innego podmiotu, niż np. sąd. Oczywiście zdarza się, że rzeczoznawcy majątkowi są również biegłymi sądowymi, ale tylko wtedy mogą omawiać wartości majątków, które wycenili na forum publicznym. Szacowanie wartości nieruchomości jest dyskretnym zajęciem, które wymaga od rzeczoznawcy doświadczenia, wiedzy oraz odpowiednich uprawnień. Sporządzanie operatu szacunkowego wiążę się z dokładnym zapoznaniem się z elementami, które składają się różnego rodzaju elementy, które czasem mogą być dla samego rzeczoznawcy szokujące. Jeżeli jednak dany majątek nie jest przedmiotem śledztwa, to wszystkie uzyskane od klienta informacje oraz dane, które rzeczoznawca sam zaobserwował muszą pozostać jego tajemnicą, jeżeli tylko chce pozostać szanowanym oraz uważanym za specjalistę wykonawcą. Oczywiście, nie każde zlecenie jest tak interesujące pod względem majątku danego klienta, ale na pewno każdy rzeczoznawca majątkowy ma przynajmniej jedną, ciekawą historię w pamięci.